top of page

Välkommen in  nätverket, låt oss arbeta tillsammans för europeiskt växtskydd!

Du kan ladda ner European Plant Conservation Strategy här:

PE6.png
DSC_0088.JPG

Vilda växter i Europa är under allvarligt hot med en betydande förlust av växtarter och livsmiljöer. Även om det är ett ämne för oro, har växtskydd mindre stöd från politiker och allmänhet än andra hotade grupper, som pandor, valar eller fåglar.

Vårt budskap  det är enkelt:

• Vilda växter i Europa minskar snabbt;

• Den europeiska allmänheten är oroad över de problem som föreligger som förstör deras arv.

• Europeiska och nationella beslutsfattare måste agera nu för att hejda denna trend.

• Det finns en tydlig, mätbar och lättbegriplig färdplan mot ett bättre skydd för Europas flora.

• Alla kan göra något för att rädda vilda växter i sina aktiviteter på landsbygden.

Lokala och regionala projekt: I hela Europa kan småskaliga lokala och regionala utbildnings- och medvetandehöjande aktiviteter organiserade av medlemsorganisationer eller privatpersoner göra något för växter. Arten och omfattningen av dessa projekt är beroende av kapaciteten hos den organisation som främjar evenemanget.

Pågående projekt: Om du vill lägga till ett evenemang, skicka en kort sammanfattning och bilder till Planta Europa-sekretariatet.

bottom of page