top of page
Rosemary and Olives
cover PE.JPG

En recension har släppts av Planta Europa med internationella partners
(23.09.2021)

De  recension har publicerats med stöd av Europarådet och Bernkonventionen. Den är baserad på en bred undersökning i samarbete med Plantlife International. Läs kampanjen om lanseringen av undersökningen:  Lansering av granskningen av europeisk anläggningsstrategi, 2011-2020 - Bern Convention Newsroom (coe.int)

Du kan ladda ner materialet här (170 sidor)
Blue Flower Front
Pine Spruce Branches 1
Big Leaf
Pine Spruce Branches 7
Botany
Pink Illustrated Flower
bottom of page