top of page

Kyiv-deklarationen som gjordes under den åttonde Planta Europa-konferensen i Kiev kan laddas ner här:

Den abstrakta volymen av den 8:e PE-konferensen
Broschyren från Planta Europa Workshop för bevarande av vilda orkidéer
ESPC-kritiska mål 
bottom of page